ΕΙΝΑΠ για το ιατρικό μισθολόγιο. Ο αγώνας συνεχίζεται!