1000 ασθενείς το χρόνο πεθαίνουν λόγω κλειστών ΜΕΘ