Επιστολή επικουρικών Ιατρών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προς ΟΕΝΓΕ


Αθήνα, 04/02/2018

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Εμείς, οι επικουρικοί ιατροί του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», εκτιμάμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται εκ μέρους της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και σας ενημερώνουμε ότι έχετε την πλήρη στήριξή μας για την επίλυση του προβλήματός μας, που δεν είναι άλλο από την έμπρακτη αναγνώριση εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας της προσφοράς μας στο Ε.Σ.Υ.

Επειδή πιστεύουμε πως κάποιες ειδικότητες επικουρικών ιατρών δεν θα συμπεριληφθούν στις 1500 θέσεις των προκηρύξεων που σχεδιάζει το Υπουργείο για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ζητάμε από την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. να προτείνει στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ άλλων:

α) να προκηρυχτεί ο ίδιος αριθμός ειδικοτήτων στις οποίες υπηρετούν επικουρικοί γιατροί (έτσι ώστε να μην αποκλειστούν κυρίως οι εργαστηριακοί γιατροί),

β) να προκηρυχτεί ίσος αριθμός γιατρών (αν είναι δυνατόν και μεγαλύτερος) με αυτόν που υπηρετούν σήμερα οι επικουρικοί γιατροί.