Επικουρικοί: Να κουκουλώσει τις αρνητικές εξελίξεις επιδιώκει η κυβέρνηση