ΟΕΝΓΕ: Διεκδικεί μαζικές μόνιμες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης