ΕΙΝΗ για το 4ο κτίριο του Παν. Νοσ. Ιωαννίνων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ι.Ν.Η. παίρνοντας θέση για την απόφαση του ΔΣ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αναφορικά με την ένταξη του 4ου κτηρίου στις λειτουργίες του νοσοκομείου, θα τοποθετηθεί όχι μόνο σε σχέση με τη χωροθέτηση των κλινικών του 4ου κτιρίου, αλλά και επί του συνόλου της λειτουργίας του 4ου κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη: τις συνολικές ανάγκες υγείας για την περιοχή, τις δυνατότητες που υπάρχουν, την αναγκαιότητα αποσυμπίεσης σε κλινικές με ιδιαίτερο φόρτο, το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για τη λειτουργία του, αλλά και τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για να κριθεί στη βάση της η φιλοσοφία ανάπτυξης αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει το 4ο κτήριο (στάδια μεταφοράς).

Α. Η ΕΙΝΗ θεωρεί λογική τη μεταφορά της Οφθαλμολογικής στο 4ο κτίριο και την αποσυμφόρηση που αυτή θα επιφέρει για να λειτουργήσει η Αιματολογική Κλινική με τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικού

Β. Όσον αφορά την ανάπτυξη/ επέκταση παλιών κλινικών (Γαστρεντερολογική, Ενδοκρινολογική, Πνευμονολογική) στα παλιά κτίρια προκαλεί εντύπωση ότι ο σχεδιασμός ανάπτυξής τους γίνεται χωρίς να είναι εξασφαλισμένο το επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους και δείχνει μια εσπευσμένη προσπάθεια της διοίκησης για δημιουργία απαραίτητων Κλινικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πολύ περισσότερο που, όπως η διοίκηση περιγράφει, για τη μεταφορά / επέκταση Κλινικών στο 4ο κτήριο είναι στόχος …αυτές να λειτουργήσουν με τα υπάρχοντα δεδομένα νοσηλευτικού προσωπικού.

Γ. Όσον αφορά την επέκταση κλινικών είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε πως στο διάλογο που διαμείφθηκε στο αμφιθέατρο με την τελική πρόταση της διοίκησης εκδηλώθηκε η οξύτατη αντιπαράθεση της διοίκησηςκαι της Καρδιολογικής Κλινικής με όλο το χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου και όχι μόνο με την Ορθοπεδική Κλινική, όπως η διοίκηση ισχυρίζεται. Η αντίθεση αυτή εκφράστηκε και γραπτά από το Χειρουργικό τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, το Δ/ντη της Ιατρικής Υπηρεσίας και Δ/ντη της Ορθοπεδικής κλινικής, τους γιατρούς της Ορθοπεδικής Κλινικής και το Δντήτης Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι και με την προηγούμενη διοίκηση στηρίχθηκε από παλιότερα ο σχεδιασμός της δημιουργίας Καρδιολογικού Κέντρου στο ΠΓΝΙ. Εκφράστηκε με την δημιουργία 2ης Καρδιολογικής κλινικής που λειτούργησε με τοίδιο προσωπικό.Υλοποιείται σαν πρώτη προτεραιότητα ανάπτυξης και με τη νέα διοίκηση, αφού με την απόφαση που πάρθηκε ο αριθμός καρδιολογικών κλινών από τις 38 θα φθάσει τις 66. Είναι γεγονός ότι η επέκταση της Καρδιολογικής στηρίζεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν καλύπτει μόνο τα όρια της ΒΔ Ελλάδας, αλλά καλύπτει και τμήματα της Κ. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να προωθούνται ασθενείς άλλων περιφερειών στο ΠΓΝΙ.Η διοίκηση προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις αποφάσεις της έβαλε το λαθροεπιχείρημα της προσφοράς περισσότερων τετραγωνικών μέτρων στην ορθοπεδική κλινική. Η πραγματικότητα την διαψεύδει αφού οι κλίνες της Ορθοπεδικής κλινικής τελικά μειώνονται.

Δ. Για όλα τα παραπάνω έχουν εκφραστεί γραπτά η αντίθεση του Δ/ντή της Ορθοπεδικής κλινικής και Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΠΓΝΙ, τους γιατρούς της Ορθοπεδικής Κλινικής, του Δ/ντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και του Χειρουργικού τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Όλοι οι παραπάνω επισήμαναν την υποκατάσταση της διαδικασίας συζήτησης του θέματος του 4ου κτηρίου από εξωθεσμικά όργανα ( επιτροπή). Εμείς θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο λέγοντας ότι στην επιτροπή που συστήθηκε άτυπα υπήρξε ευνοϊκή ιατρική σύνθεση για την Καρδιολογική Κλινική.

Ε. Η τοποθέτηση της κλινικής Θώρακος Καρδίας στο 2ο όροφο του 3ου κτηρίου επισημάνθηκε τόσο από τον Δ/ντή της κλινικής όσο και από τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή βαρέως πασχόντων ασθενών και να αυξήσει τη θνητότητα και τη νοσηρότητα των καρδιοχειρουργικών ασθενών. Η διαβεβαίωση της διοίκησης ότι θα βρεθεί λύση εξασφάλισης μέσω ενός ανελκυστήρα , από συζήτηση που κάναμε με την τεχνική υπηρεσία, είναι επί του παρόντος ανέφικτη. Η λύση …για το μέλλον δεν μας καλύπτει και πού περισσότερο δενκαλύπτει τις ανάγκες των Κ/χ ασθενών και τις ανησυχίες των γιατρών της Κλινικής. Η Κ/Χ Κλινική, σαν απαραίτητο συμπλήρωμα λειτουργίας ενός μεγάλου Καρδιολογικού Κέντρου μας απασχόλησε από παλιότερα. Για την υποστελέχωσή και την εφημέρευση στην κλινική και την Κ/Χ Μονάδα από παλιότερα αναζητήθηκαν λύσεις από τα μέσα ( μεταφορά αναισθησιολόγων για εφημέρευση). Η αλλαγή χώρου θα επιδεινώσει επιπρόσθετα την κατάσταση.

ΣΤ. Η μεταφορά τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο 4οκτήριο ποτέ δεν στηρίχθηκε στον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται στα Εξ. Ιατρεία. Δημιουργείται το ερώτημα για το πώς αυτοί θα προσβαίνουν στο νέο κτίριο και τι είδους συμφόρηση ή δυσλειτουργία μπορούν να επιφέρουν.

Ζ. Ιεραρχώντας τις ανάγκες του νοσοκομείου σαν άμεση προτεραιότητα θεωρούμε τη λειτουργία :

  • Αγγειοχειρουργικής

  • Μονάδας Παίδων

  • Παιδοχειρουργικής

  • Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας που λειτουργούν σε συνθήκες υποστελέχωσης σε τμήματα και δεν έχουν μπει σαν πρώτη προτεραιότητα για τις ανάγκες των ασθενών του Νοσοκομείου και της περιοχής

Επίσης επισημαίνουμε ότι κλινικές σιγά - σιγά φθίνουν, όπως η Ενδοκρινολογική και η ΩΡΛ ( λόγω έλλειψης ιατρών ).

Είναι ζητούμενο να απαντηθεί από τη διοίκηση η διαπίστωση του υδροκεφαλικού χαρακτήρα επέκτασης υπέρ μιας κλινικής, της Καρδιολογικής, και η καθήλωση άλλων κλινικών, την ίδια ώρα που η διοίκηση ισχυρίζεται ότι προωθεί την καινοτομία. Δεν υπάρχουν άραγε άλλες καινοτόμες λειτουργίες κλινικών στο ΠΓΝΙ;

Η. Τα παραπάνω σε σχέση και με τη μείωση της σταθερής χρηματοδότηση του νοσοκομείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ( από 24 σε 14 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 1 χρόνο) θα αυξήσει την πίεση προς τα ασφαλιστικά ταμεία ( άρα και τις εισφορές για αυτά ) αλλά και τα άμεσα χαράτσια προς τους ασθενείς – πελάτες.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μέσα στις παραπάνω συνθήκες δεν πρόκειται να καταρρεύσει αλλά πιο επιθετικά για τους εργαζόμενους και τους ασθενείς μετατρέπεται με τη σημερινή κυβέρνηση και τη διοίκηση σε μια επιχείρηση σε βάρος των αναγκώνυγείας και της τσέπης των ασθενών, που θα λειτουργεί με εξουθενωμένο προσωπικό χωρίς προσλήψεις λόγω της δημοσιοοικονομικής καθήλωσης και με αύξηση της ελαστικής απασχόλησης.

Το καρότο είναι το 4ο κτήριο σε επιχειρηματική κατεύθυνση (ιατρικός τουρισμός, ασφαλιστικές εταιρείες)

Το μαστίγιο είναι η εξαθλίωση των όρων ζωής των υγειονομικών που το υπηρετούν και οι η αναζήτηση πόρων από τους ασθενείς πελάτες.

Η ΕΙΝΗ εκφράζει την αντίθεσή της στη μεθόδευση της διοίκησης για τη λειτουργία του 4ου κτιρίου.

Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αρκεί να μαχόμαστε μόνο για να αμβλύνουμε τις γωνίες όταν βρισκόμαστε σε ένα σχέδιο ανισσόροπης ανάπτυξης ενός τριτοβάθμιου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Θ. Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΙΝΗ έχει και παλαιότερα επισημάνει ότι στο επίπεδο των Νοσοκομειακών γιατρών και με τη σημερινή κυβέρνηση η επίθεση στον κλάδο συνεχίζεται τόσο μέσα από τις νέες ρυθμίσεις για την ιατρική εκπαίδευση όσο και με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών , που θα κάνει τη ζωή μας λάστιχο. Οι ειδικευόμενοι , ένα ανθρώπινο δυναμικό κακοπληρωμένο γυρίζει τη πλάτη στο ΕΣΥ και αναζητά τη τύχη του σε άλλες χώρες.

Έχοντας συναίσθηση του ρόλου που υπηρετούμε και της επίθεσης που δεχόμαστε αγωνιζόμαστε για νοσοκομεία στην υπηρεσία των αναγκών υγείας των ασθενών μας.

Το ΔΣ της ΕΙΝΗ