Ανακοίνωση επικουρικών εργαζομένων του Νοσ. Έλενα Βενιζέλου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 25/1/2018 οι επικουρικοί εργαζόμενοι του Νοσοκομείου ‘’Έλενα Βενιζέλου’’ πραγματοποιήσαμε συνέλευση όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με πρώτο και κύριο το αβέβαιο εργασιακό μας μέλλον λόγω του καθεστώτος της ανακύκλωσης της ανεργίας που αντιπροσωπεύουν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με κάθε τους μορφή οι οποίες έχουν κατακλύσει τα νοσοκομεία. Στη συνάντηση συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών συναδέλφων ενώ και όσοι για λόγους ανωτέρας βίας (άδειες, βάρδιες κτλ) δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν δήλωσαν την υποστήριξη τους στη συνέλευση. Επίσης συμμετείχαν και αρκετοί συνάδελφοι που εργάζονται μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο αβέβαιο.

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας μόνο ‘’επικουρικό’’ ρόλο δεν έχουμε στο Σύστημα Υγείας. Αντίθετα καλύπτουμε πραγματικές, τακτικές και επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ την ίδια στιγμή που το μόνιμο προσωπικό μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι κενές οργανικές θέσεις είναι χιλιάδες (μόνο στον ιατρικό κλάδο είναι περίπου 6.000, δηλαδή υπερδιπλάσιες από το συνολικό άθροισμα των υπηρετούντων σήμερα επικουρικών ιατρών και όσων είναι στην λίστα) και οι λίγες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού ούτε καν καλύπτουν τις συνταξιοδοτήσεις- αποχωρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι θέλουν ένα εύκολα χειραγωγήσιμο και αναλώσιμο δυναμικό που θα ‘’καλύπτει τις τρύπες’’ χωρίς πολλές απαιτήσεις για εξέλιξη και άλλα δικαιώματα!

Αποφασίσαμε την συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Επικουρικών Εργαζομένων και Εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ του Νοσοκομείου ''Έλενα Βενιζέλου'' με σκοπό την συσπείρωση και την ενημέρωση των συναδέλφων καθώς και τον συντονισμό με τους συναδέλφους των άλλων νοσοκομείων.

Καλούμε τους συναδέλφους και στα άλλα νοσοκομεία σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στη συγκρότηση αντίστοιχων επιτροπών.

Οι επικουρικοί γιατροί συμμετέχουμε στην απεργία στις 31/1/18 που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ και στη συγκέντρωση στις 12.00 στο Υπουργείο Υγείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

  • Άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων του ΟΑΕΔ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.