Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ για τον ΕΟΠΥΥ


Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2018

Α.Π: 8546

Η ΟΕΝΓΕ μετά και την σχετική ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ (18/1/18) επισημαίνει:

- Είναι απαράδεκτο να επιφορτίζονται οι γιατροί του ΕΣΥ με το ελεγκτικό έργο για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ. Εκτός από τον πρόσθετο φόρτο στο ήδη επιβαρυμένο, λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού, έργο μας, η τακτική αυτή (που υποτίθεται πως θα ήταν μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, όμως παρατείνεται εδώ και πέντε χρόνια και τείνει να γίνει μόνιμο) είναι άκρως προβληματική διαδικαστικά αφού καθιστά ένα σώμα δημόσιων λειτουργών (τους γιατρούς ΕΣΥ κάθε νοσοκομείου) ταυτόχρονα ελεγχόμενο και ελεγκτικό.

-Είναι απαράδεκτο ο ΕΟΠΥΥ μέσω υπηρεσίας του (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), να προχωράει τώρα και

σε… διώξεις (!!), σε βάρος των γιατρών του ΕΣΥ που τους ανατέθηκαν καθήκοντα ελεγκτή του

ΕΟΠΥΥ, για «λάθη» στο ελεγκτικό τους έργο.

Απαιτούμε:

- Να ανακληθούν αμέσως οι διώξεις σε βάρος των συναδέλφων.

- Να αποφορτιστούν οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων και Κ.Υ από το ελεγκτικό έργο για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να επιτελεί το όποιο ελεγκτικό έργο θέλει με δικούς του μηχανισμούς.