Σωτηρία... για του ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα