ΟΕΝΓΕ για το έγγραφο του υπ. Υγείας για το ωράριο


Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2018

Α.Π: 8532

Συνάδελφοι,

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προωθεί έγγραφο στο οποίο οι επιστημονικοί υπεύθυνοι τμημάτων, τα επιστημονικά συμβούλια, οι διευθυντές τομέων και οι διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών καλούνται να απαντήσουν «πόσοι και τι γιατροί χρειάζονται για να εφαρμοστεί ο νέος νόμος περί ιατρικού ωραρίου».

Θεωρούμε:

-Πως το ερώτημα αυτό είναι ψευδεπίγραφο και προσχηματικό. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο νόμος – έκτρωμα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε βάρος των ασθενών και των γιατρών, π.χ. με όλους τους ειδικευόμενους σε εφημερία τομέα ή ακόμα και διατομεακή, και με όλους τους ειδικευμένους σε απεριόριστο αριθμό εφημεριών ετοιμότητας ανά μήνα. Κι αυτό γιατί με τον νέο νόμο αφενός δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το πόσα και ποια τμήματα θα καλύπτει ο γιατρός που εφημερεύει και αφετέρου η εφημερία ετοιμότητας δεν θεωρείται χρόνος εργασίας και δεν προσμετράτε στο ανώτατο όριο των 48 ή των 60 ωρών ανά εβδομάδα. Άλλωστε οι 48 ώρες (σύμφωνα πάντα με τον νόμο) δεν είναι ο μέγιστος επιτρεπτός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας αλλά ο μέσος όρος των ωρών εργασίας με περίοδο αναφοράς το τετράμηνο και όχι την εβδομάδα.

-Επιχειρούν όχι μόνο να κουκουλώσουν τις πραγματικές, τεράστιες ελλείψεις τόσο σε μόνιμους ειδικευμένους όσο και σε ειδικευόμενους αλλά και να μας κάνουν συνένοχους στο έγκλημα. Να συμβάλλουμε με ενεργητικό τρόπο στην υλοποίηση του νόμου εκτρώματος.

Καλούμε όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς, τόσο τα μέλη των επιστημονικών συμβουλίων –επιστημονικούς υπεύθυνους τμημάτων - διευθυντές τομέων – διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, όσο και τις Ενώσεις να μην συναινέσουν σε αυτήν την παρελκυστική τακτική.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι «πόσες και ποιές μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ χρειάζονται σε κάθε τμήμα και νοσοκομείο με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών. Με κριτήριο την ικανοποίηση του διαχρονικού αιτήματος της ΟΕΝΓΕ για 5ήμερο – 6ωρο – 30ωρο τακτικό πρωινό ωράριο και μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα για κάθε γιατρό και ρεπό την επόμενη μέρα».

Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο η ΟΕΝΓΕ καθόριζε και καθορίζει τον αναγκαίο αριθμό προσλήψεων μόνιμων γιατρών.

Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν σήμερα τόσο οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε θέσεις επιστημονικής ευθύνης όσο και οι Ενώσεις μας.