Κλιμάκωση της αγωνιστικής απάντησης με την απεργία της Παρασκευής