Άμεσες λύσεις στα προβλήματα του Νοσοκομείου Λαμίας