Μετ' εμποδίων η δημιουργία οικογένειας για τα νέα ζευγάρια