Ο προϋπολογισμός φέρνει ψαλίδι στις δαπάνες Υγείας