Πόλεμος και εμφύλιος φαρμακοποιών για το ιδιοκτησιακό