Παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία