Ρολά κατεβάζουν σήμερα δημόσιος και ιδιωτικός τομέας