ΟΕΝΓΕ για τις προκηρύξεις ΤΕΠ και καταγγελίες συναδέλφων


Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2017

Α.Π: 8443

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 7/12/17

Εκπρόσωποι Ενώσεων Νοσοκομειακών γιατρών καταγγέλλουν πως διοικητές νοσοκομείων εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε προκηρύξεις θέσεων μόνιμων γιατρών για τα ΤΕΠ όχι όπως ως τώρα γινόταν (η προκήρυξη να αφορά όλες τις ειδικότητες που προέβλεπε η ως τώρα νομοθεσία με το διαζευκτικό … ή … ή… ) αλλά να αφορά μόνο ειδικότητα ή ειδικότητες επιλογής του κάθε διοικητή. Είναι ευνόητο πως αυτό επιτρέπει καταστάσεις καθαρά ρουσφετολογικών και φωτογραφικών προκηρύξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη σχετική μεθόδευση από τον διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου. Απαιτούμε όλες οι προκηρύξεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών ΤΕΠ να αφορούν όλες τις σχετικές ειδικότητες σε όλα τα νοσοκομεία.