Σχέδιο Υπ. Απόφασης αναφορικά με τις κρίσεις των Ιατρών Ε.Σ.Υ.


Αναρτήθηκε στο opengov το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις κρίσεις των Ιατρών Ε.Σ.Υ. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι αύριο, ΤΡΙΤΗ 12/12/17 και ώρα 14.00.

link: opengov.gr/yyka/?p=2432