ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ


Αρ. Πρωτ.: 49.2017

Πάτρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Θέμα: 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

και 4ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ι.Ν.Α.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2017 από 1.00 ως 15.00

Σας ενημερώνουμε πως λόγω της 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ των ΟΕΝΓΕ-ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 14/12/17 στα πλαίσια της Γενικής Απεργίας και της 4ωρης ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΕΙΝΑ, την Τετάρτη 13/12/17 από 11.00 ως 15.00 για την πληρωμή των επικουρικών συναδέλφων, δε θα εκτελεστούν τακτικές εργασίες τις ως άνω μέρες και ώρες.

Ιατρικό προσωπικό ασφαλείας ορίζονται οι εφημερεύοντες ιατροί.