Ελεγκτικό Συνέδριο για τους επικουρικούς την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017


Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2017

Α.Π: 8439

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους επικουρικούς θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε άμεσα.