Κοινή ανακοίνωση των μελών ΔΕΠ και των Ιατρών ΕΣΥ του ΠΠΓΝ Λάρισας