Πάλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα