Λύση στις αρχές του 2018 στο θέμα φύλαξης του ΑΧΕΠΑ