Τραγικές ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία Θεσσαλονίκης