Η αξιολόγηση δυσκολεύει την πρόσβαση σε φάρμακα νέας γενιάς