Περιφέρεια Αττικής: 9 εκ. ευρώ για αγορά ασθενοφόρων