Εργαζόμενοι στα δημόσια Νοσοκομεία: Πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις