Κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία για τους επικουρικούς γιατρούς