Ασκούσαν τρομοκρατία άνδρες της ΔΙΑΣ έξω από το 18ΑΝΩ;