Σήμερα η κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείαςοενγε κινητοποιηση