ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ


Η Ενωση Ιατρών του ΓΝ Δράμας μετά από γενική συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Διαφωνεί και διαμαρτύρεται έντονα για τις περικοπές στο μισθολόγιο όλων των βαθμίδων στο ΕΣΥ, οι οποίες ξεκίνησαν από το Δεκέμβριο και επιπλέον αναμένονται και άλλες αναδρομικές περικοπές από το νέο έτος. Οι μειώσεις μισθών από την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό κυμαίνονται περίπου από 30 έως 150 ευρώ το μήνα και σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζονται από την ελάχιστη αύξηση στο ωρομίσθιο των εφημεριών.

Ως αντίδραση στις άδικες και οριζόντιες περικοπές αποφασίζουμε:

α) την αποχή από τα τακτικά ιατρεία όλων των ειδικών ιατρών στις 5 Δεκεμβρίου

β) την ενημέρωση του κοινού για τα αιτήματα των νοσοκομειακών ιατρών

γ) την αποστολή του ψηφίσματος διαμαρτυρίας στους βουλευτές, στο Διοικητή της ΥΠΕ, στον Υπουργό Υγείας Κο Ξανθό, στην ΟΕΝΓΕ, στον Ιατρικό Σύλλογο και στα ΜΜΕ

2) Για το νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας πιστεύουμε ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστο στα επαρχιακά νοσοκομεία και αποτελεί κυβερνητικό άλλοθι περι τακτοποίησης μιας ευρωπαικής υποχρέωσης περί 48ωρου στα χαρτιά, με κύριο στόχο την αποφυγή του προστίμου και την περαιτέρω μείωση των μισθών από τις Κλινικές/εργαστήρια του κέντρου που μπορούν να το εφαρμόσουν άμεσα.

3) Έγινε ενημέρωση των συναδέλφων για τις δράσεις της Ένωσης Ιατρών, οι οποίες περιελάμβαναν:

α) ομιλία από ψυχολόγο-εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με θέμα ‘ διαχείριση του στρες στο νοσοκομείο’

β) συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό και Δικηγορικό Σύλλογο ημερίδας με θέμα ‘ Ιατρικό Δίκαιο – Ευθύνη ‘ με Καθηγητές Νομικής από το ΑΠΘ

γ) Οργάνωση πιστοποιημένου σεμιναρίου ILS-επείγουσας ιατρικής στο χώρο των τακτικών ιατρείων του Νοσοκομείου για 20 ιατρούς

4) Προτείνουμε την οργάνωση και άλλων σεμιναρίων για ιατρούς και τη διανομή εκπαιδευτικών εγχειριδίων

5) Zητούμε την ψήφιση από το Υπουργείο Υγείας του νέου οργανισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος έχει εγκριθεί ομόφωνα από το ΔΣ, το Επιστημονικό Συμβούλιο και τα σωματεία ιατρών και εργαζομένων

6) Τέλος, διαμαρτυρόμαστε για το χαμηλό προυπολογισμό του Νοσοκομείου και ζητούμε την αύξηση του για περαιτέρω προσλήψεις επικουρικών ιατρών, προμήθεια περισσότερων φαρμάκων και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των συνθηκών σίτισης και εφημέρευσης των ιατρών.