Κυβέρνηση: Στήνει θεσμούς συμμετοχικής στήριξης της αντιλαϊκης πολιτικής