ΕΚΖ: Να αποκατασταθεί η φήμη του Νοσοκομείου Ζακύνθου