Νοσοκομείο Σαντορίνης: Πιλότος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση