Συγκέντρωση γιατρών ενάντια στο νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας