Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Σάμου