Ο Π.Ο.Υ. στηρίζει την Ελλάδα για πρόσβαση στο αντικαρκινικό φάρμακο