ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ.

8 Νοέμβρη 2017.