Να ανακληθούν οι 2 απολύσεις των εκπαιδευτικών με αυτοάνοσα