Ένα νομοσχέδιο, επιτομή ακραίας νεοφιλελεύθερης γαλέρας