Η ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στην απεργία την Πέμπτη 09/11/2017