Στο πόδι οι νοσοκομειακοί γιατροί για τον φόρο εισοδήματος