Στα σκαριά η δημιουργία μη κρατικής Ιατρικής Σχολής