Τα νέα μέτρα για το φάρμακο θα οδηγήσουν σε γενοκτονία