Παράσταση διαμαρτυρίας του κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής