Οι 100 πρώτες ημέρες στα επείγοντα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας