Στο ΣτΕ θα προσφύγει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών