Κλειστά τα χειρουργεία στο Λαϊκό εώς τον Φεβρουάριο του 2018