Μη νόμιμη κρίθηκε η πληρωμή δεδουλευμένων σε επικουρικούς γιατρούς